Stavby

ROSUM - SMART OFFICES

 • Město / země

  Bratislava Ružinov, SK

 • Typ stavby

  administrativní budova

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing. Petr Jileček, akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek, ing.arch. Tomáš Lapka hlavní architekt: akad.arch. Vladimír Kružík hlavní inženýr: ing. Petr Jileček

 • Poskytnuté služby

  soutěžní koncepční návrh; architektonická studie; studie interiérů veřejných prostor; STS, DÚR, DSP, DVZ, DPS, autorský dozor během výstavby

 • Klient

  PENTA INVESTMENTS, s.r.o.

 • Základní údaje

  projekt 2013 - 2015 realizovaný ve společnosti Helika, a.s., od roku 2015 spolupráce na autorských dozorech a úpravách DVZ společně s KARLÍNBLOK, s.r.o.; v současné době probíhá výstavba; investiční náklady cca 25 mil. EURO; celková hrubá podlažní plocha kanceláří /GLA/ v jižní a severní věži 21.000m2; parking 460 stání; obchodní jednotky v přízemí 600m2; střecha parkingu - pobytová zahrada

 • Popis

  Záměr výstavby nového administrativního centra vychází z urbanistického konceptu sídliště Bratislava - Ružinov. Záměrem bylo vybudovat ve středu nového obytného útvaru městskou třídu – bulvár lemovaný architektonickými solitéry staveb občanské vybavenosti a veřejné správy. Jedním z těchto solitérů se stane objekt ROSUM - SMART OFFICES. Architektonickou kompozici nového administrativního centra charakterizují dvě proti sobě stojící kancelářské věže každá o jedenácti nadzemních podlažích. Věže jsou svojí podélnou osou situovány ve směru východ – západ a mají kosodélníkový půdorys. Severní a jižní kancelářská věž mezi sebou vytváří prostor, využitý jako čtyřpodlažní parkovací dům. Fasády jižní a severní kancelářské věže a fasádu vloženého parkingu sjednocuje pravidelný rytmus předsazených pilastrů a vodorovných říms. Na střeše parkovacího domu v prostoru mezi oběma kancelářskými věžemi se nachází pobytová zahrada. Obě věže spojuje  přízemí objektu s hlavním vstupem a vjezdem do parkovacího domu. Prostory v přízemí s přímým vstupem z ulic Bajkalská a Ružinovská jsou využívány jako komerční obchodní jednotky obohacující parter těchto městských tříd. Objekt administrativního centra má dvě podzemní podlaží využívaná částečně jako podzemní garáže a technické a technologické zázemí budovy.