Stavby

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

 • Město / země

  ÚSTÍ NAD LABEM, CZ

 • Typ stavby

  vysokoškolský pavilon

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing.Petr Jileček, akad.arch.Vladimír Kružík, ing.arch.Libor Krištůfek, ing.arch.Tomáš Lapka

 • Poskytnuté služby

  soutěžní architektonický návrh

 • Klient

  soutěžní návrh byl realizován v roce 2015 ve společnosti HELIKA, a.s. pro zadavatele soutěže UNIVERSITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

 • Základní údaje

  projekt 2015, soutěžní návrh; odhad investičních nákladů cca 500 mil. Kč; parking cca 230 stání; hrubá podlažní plocha cca 91.800m2; aula pro 300 osob; studentská menza kapacita 120 osob

 • Popis

  Pět solitérních polyfunkčních pavilonů - FŽP - Fakulta životního prostředí; MATEMATIKA, INGFORMATIKA, GEOGRAFIE; FYZIKA; CHEMIE, BIOLOGIE; DĚKANÁT,  (pracovny, učebny, laboratoře) komunikačně propojuje společná obdélníková dvoupodlažní základna (parking, technologie budovy). Koncepce návrhu kombinuje funkční výhody kompaktního monobloku s přednostmi lidského měřítka pavilonové zástavby. Velikost nových pavilonů určuje velikost sousedících stávajících objektů rektorátu a přednáškových sálů.  Výška pavilonů kaskádovitě klesá a sleduje sklon svahu Klíšského vrchu. Severojižní osa nové pěší „ulice“ vznikající mezi pavilony je geometrickým prodloužením jedné z „ulic“ níže položeného areálu Spolchemie.