Stavby

STAROMĚSTSKÁ TRŽNICE

 • Město / země

  Praha Staré Město, CZ

 • Typ stavby

  "kreativní" tržnice

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing. Petr Jileček, akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek, ing.arch. Tomáš Lapka autorská spolupráce: SGL, s.r.o. - akad. arch. J.Javůrek; sdružení výtvarníků KVADRA hlavní architekt: akad.arch. Vladimír Kružík, akad.arch. Jiří Javůrek hlavní inženýr: ing. Petr Jileček;

 • Poskytnuté služby

  architektonická koncepční studie; studie interiéru; STS, DÚR, DSP, DVZ; DPS

 • Klient

  projekt byl realizován v letech 2013 - 2014 ve společnosti HELIKA, a.s. v autorské spolupráci s SGL, s.r.o.; klientem byl MAGISTRÁT HL.M. PRAHY

 • Základní údaje

  projekt 2013 - 2014; předpokládaná výstavba 2016 - 2017; investiční náklady cca 316 mil. Kč; hrubá prodejní plocha tržnice v přízemí cca 3.400m2; obestavěný prostor haly tržnice cca 34.000m3; obestavěný prostor suterénu cca 18.900m3; památkově chráněná budova v městské památkové rezervaci UNESCO

 • Popis

  Objekt tržnice a průčelní čtyřpatrová budova směrem do ulice Rytířské byly realizovány v letech 1894 -1897 městem Prahou podle návrhu architekta Fialky. Dům a tržnice jsou uvedeny na seznamu nemovitých kulturních památek. Cílem tehdy bylo - po vzoru dalších evropských měst, např. Berlína - soustředění stánkového prodeje potravin včetně možného uskladnění zásob v suterénu budovy. Návrh obnovy a rehabilitace stavby chápe staroměstskou  tržnici jako součást veřejného městského prostoru. Tak  tomu bylo v době jejího vzniku a po celou dobu trvání jejího provozu. V urbanistickém kontextu současného pražského městského centra se pouhé obnovení funkce stánkového prodeje potravin jeví jako nedostatečné využití celého  potenciálu tržnice. Obnovená hala umožní  ve svých prostorách provozovat další aktivity charakteristické pro plnohodnotné městské centrum. Nabídka tržnice tedy nezůstane omezena jen na stánkový prodej potravin ale bude rozšířena o „zážitkovou“ gastronomii a příležitost nabízené produkty konzumovat přímo na místě, otevírá se také možnost pro návštěvníky tržnice pořádat kulturní a společenské akce nejrůznějšího druhu a charakteru. Proto tržnici nazýváme "kreativní" tržnicí.