Stavby

NOVÉ DIVADLO - DIVADLO J. K. TYLA

 • Město / země

  Plzeň, CZ

 • Typ stavby

  divadelní budova

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing. Petr Jileček, akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek, ing.arch. Tomáš Lapka
  autorská spolupráce: Anima spol. s r.o., Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure GmbH., Bosch Rexroth spol. s r.o., Contemporãnea Lda, sdružení výtvarníků Kvadra hlavní architekt: akad.arch. Vladimír Kružík hlavní inženýr: ing. Petr Jileček;

 • Poskytnuté služby

  architektonická koncepční studie; studie interiéru; STS, DÚR, DSP, DVZ; DPS; autorský dozor během výstavby

 • Klient

  projekt byl realizován v letech 2009 - 2010 ve společnosti Helika, a.s.; klientem byl MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

 • Základní údaje

  projekt 2009 - 2010, doba výstavby 2011-2014, investiční náklady cca 750 mil. Kč, obestavěný prostor cca 83.000m3, parking cca 190 stání, hlavní sál 500 osob, studiová scéna 150 osob; 5 divadelních zkušeben; mechanizovaný kontejnerový sklad dekorací

 • Popis

  Výstavbou nové budovy divadla v těsné blízkosti historického centra Plzně dojde k uzavření nedokončeného bloku nacházejícího se mezi ulicemi Pobřežní, Jízdecká, Palackého náměstí a Sady pětatřicátníků. Architektonický návrh novostavby divadla je výsledkem tvůrčí spolupráce týmu našich architektů, inženýrů, specialistů, divadelních konzultantů a výtvarníků . Návrh byl v průběhu projekčních prací konzultován se zástupci Divadla J. K. Tyla v Plzni tak, aby budova optimálně vyhovovala potřebám repertoárového divadla s operním, operetním a muzikálovým, činoherním a baletním souborem. Novostavba divadla sestává ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených částí - divadelní a provozní budovy. Provozní budova je svou podélnou osou orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a slouží zároveň jako bariéra chránící divadelní budovu před hlukem z rušné komunikace. Budově divadla dominuje oválnými otvory perforovaná betonová fasáda, která je architektonickou reinterpretací opony, předělu mezi realitou dne a magickým iluzivním prostorem divadla. Součástí konceptu je její nasvícení ovládané přímo z režie divadla – fasáda se tak stává scénografickým objektem, součástí představení. Divadelní budova má dva sály, hlavní sál s kapacitou 500 diváků doplňuje menší studiová scéna pro 150 diváků.