Stavby

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY

 • Město / země

  Roztoky u Prahy, CZ

 • Typ stavby

  základní škola

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing.Petr Jileček, akad.arch.Vladimír Kružík, ing.arch.Libor Krištůfek, ing.arch.Tomáš Lapka spolupráce: sdružení výtvarníků Kvadra hlavní architekt: ing.arch. Tomáš Lapka hlavní inženýr: ing. Petr Jileček;

 • Poskytnuté služby

  soutěžní koncepční návrh; architektonická studie; studie interiérů veřejných prostor; STS, DÚR, DSP, DVZ, DPS, autorský dozor během výstavby

 • Klient

  projekt byl realizován v letech 2012 - 2013 ve společnosti HELIKA, a.s.; klientem byl MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY

 • Základní údaje

  projekt 2012 - 2013; doba výstavby 2013-2014; investiční náklady cca 75 mil. Kč; obestavěný prostor cca 17.400m3; celkem v přístavbě 10 učeben + kabinety a sborovna pedagogů, gymnastický/divadelní sál, tělocvična a knihovna

 • Popis

  Objemové řešení dostavby naplňuje původní architektonický záměr vybudovat klasickou školní budovu se středním traktem a dvěma bočními symetrickými křídly. Dochází tak k dokončení původně zamýšlené kompozice hmot. Navrhovaná dostavba se nesnaží výtvarně se původní architektuře školy přiblížit, vnímá ji společně s celým školním pozemkem jako kontext pro utvoření nadčasové architektury. Jednoduchost a účelnost jsou hlavními motivy architektonického návrhu dostavby školy. Prosté kubické tvary dostavby, jednoduchá kompozice fasád a použití přírodních materiálů vedou k utvoření architektury, která není v rozporu s architekturou původní, naopak ji vhodným způsobem doplňuje a přiznává přitom cele svoji modernost. Cílem návrhu je edukativním způsobem skrze architekturu prezentovat školu jako moderní ekologicky zaměřenou instituci. Hlavní důraz je kladen na použití ekologických materiálů, zejména dřeva - pro konstrukci stavby i její fasádu. Tak se sleduje současný trend architektury směřující ke komplexnímu přístupu a snaze akcentovat ideu trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. Dřevo je zde jako přírodní, recyklovatelný a nízkonákladový materiál symbolem odpovědného, ekologického a šetrného přístupu stavitelství k životnímu prostředí.