Stavby

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

 • Město / země

  CZ

 • Typ stavby

  oblastní nemocnice

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  hlavní architekt: ing. arch. Jan Žlábek; autorský tým: akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Milada Červenková,  ing.arch. Alena Řehová, ing.arch. Tomáš Lapka, ing.arch. Jan Žlábek

 • Poskytnuté služby

  studie komplexního rozmístění provozů

 • Klient

  Královéhradecký kraj

 • Základní údaje

  studie komplexního rozmístění provozů 2016;  lůžková kapacita nemocnice cca 250 lůžek; objemový a dispoziční návrh nového objektu o kapacitě cca 10.100m2 hrubých kancelářských ploch a cca 34.700m3  obestavěného prostoru; nové centrum emergentního příjmu, recepce, centrální operační sály včetně dospávacích prostor ve vazbě na JIP, ARO, centrální ambulance a lékárny

 • Popis

  Rychnovská nemocnice je významným regionálním poskytovatelem zdravotní péče s komplexní strukturou nemocenských oborů. Areál nemocnice je výhodně umístěn v rámci města, nicméně rozmístění jednotlivých pavilonů a jejich stavební a technická vybavenost zdaleka neodpovídá dnešním požadavkům. Studie komplexně řeší rekonstrukci a dostavbu areálu, předkládá řešení založené na centralizaci akutního příjmu s operačními sály, ARO, JIP a obory na ně úzce navazujícími, zejména chirurgickými a ortopedickými. Navrženo je vybudování nového křídla navazujícího na stávající interní pavilon. V novostavbě  se soustředí obory urgentní medicíny a chirurgické obory. Objekt je zamýšlen jako nové těžiště nemocnice a od něj se odvíjí hlavní funkce nemocnice. Obory, které souvisí s následnou péčí, jsou umístěny do stávajících objektů. V rámci této studie je řešeno nové jasné zónování jednotlivých funkcí v areálu. Návrh počítá s lepším organizováním dopravy, oddělením dlouhodobého a krátkodobého parkování a k tomu by měl napomoci návrh parkovacího objektu napojeného na nový pěší koridor. Celý záměr bude, při zachování provozu nemocnice, rozložen do několika etap.