Stavby

DĚTSKÝ OSTROV

 • Město / země

  PRAHA, CZ

 • Typ stavby

  městský park

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  autorský tým:
  ing. Petr Jileček, akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek, ing.arch. Tomáš Lapka

 • Poskytnuté služby

  variantní architektonický koncept, STS, DÚR, DSP

 • Klient

  Městská část Praha 5

 • Základní údaje

  architektonická variantní studie revitalizace části ostrova vyhrazené pro děstský park 2016; Dětský ostrov je součástí pražské městské památkové rezervace; projekt pokračuje prací na dokumentaci pro stavební povolení; variantní studie byly prezentovány během veřejného projednávání projektu a byla vybrána finální varianta návrhu

 • Popis

  Projekční ráce na návrhu celkové revitalizace jednoho z vltavských ostrovů začala zpracováním dvou variant architektonické studie využití jeho ploch a pokračovala veřejným dvoukolovým projednáním tohoto  záměru. Výsledkem veřejného projednání byla finální varianta návrhu, která je dále rozpracována do projektu pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele. Dětský ostrov je dnes přístupný z lávky v jeho jižní části v sousedství Petržilkovského ostrova s budovou a věží bývalých mlýnů a vodárny. Severní část ostrova je veřejnosti nepřístupná, její plochu zaujímá vltavská plavební komora. Plocha dětského parku je tedy vymezena na jihu vstupní lávkou a na severu záborem pro zázemí plavební komory. Oba prezentované návrhy uvažují s celkovou rekonstrukcí vstupní části na ostrov. Zřízena bude nová přístupová rampa, která vyhovuje všem požadavkům na bezbariérovou architekturu. Současný stav nevyhovuje z hlediska provozního ale ani estetického. První návrh uvažoval s výstavbou kruhového zahradního pavilonu, okolo kterého by se soustředily společenské aktivity na ostrově. Kruhový pavilon je navržen jako jednopodlažní modulární objekt s pochozí obytnou terasou na střeše. Plocha dětských hřišť zónovaných podle věku dětí byla umístěna v koncové poloze části ostrova vymezené pro dětský park. Střední část je ponechána volná jako víceúčelová louka pro nejrůznější aktivity návštěvníků ostrova. Finální návrh koncentruje všechny stavební zásahy do objektu vstupní rampy jejíž součástí je vstupní pavilon - kóje správce, občerstvení pro návštěvníky, toalety a prostory provozního zázemí parku. Zbývající část ostrova je určena pro dětské herní aktivity zónovaná je dle věku dětí. Součástí prezentovaného návrhu je výhled a doporučení dalších stavebních úprav na ostrově: nové říční molo v jihovýchodní části ostrova, zpřístupnění kolonády a sochy Vltavy v severní špici ostrova a návrh uvažovat o možnostech druhého vstupu na ostrov směrem od malostranské Kampy.