Stavby

THOMAYEROVA NEMOCNICE V PRAZE KRČI

 • Město / země

  Praha - Krč, CZ

 • Typ stavby

  nemocnice

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  hlavní architekt: ng.arch. Jan Žlábek autorský tým: akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek, ing.arch. Tomáš Lapka; ing.arch. Jan Žlábek

 • Poskytnuté služby

  variantní urbanistická studie

 • Klient

  Thomayerova nemocnice V Praze Krči

 • Základní údaje

  projekt 2015, variantní studie umístění nového urgentního pavilonu nemocnice v památkově chráněném areálu nemocnice, projekt vznikl ve spolupráci s PhDr. J.Holečkem jako konzultantem otázek památkové péče, objem nového pavilonu cca 70.000m3, celkem cca 114.000m2 HPP

 • Popis

  Areál dnešní nemocnice, který se nachází na území hl. m. Prahy v Krči, je nemovitou kulturní památkou. Areál tzv. Masarykových domovů – sociálních ústavů města Prahy - navržený ve 20. letech minulého století architektem Bohumírem Kozákem a realizovaný v letech 1926 – 1928 dnes slouží zdravotnickým provozům Thomayerovy nemocnice. Východní hranice areálu zasahuje do ochranného pásma přírodní památky „Údolí Kunratického potoka“. Hlavním důvodem dostavby dnešního areálu Thomayerovy nemocnice je nutnost doplnit tuto nemocnici pavilonového typu centrálním urgentním příjmem včetně diagnostických metod a lůžky s podporou vitálních funkcí. Nový centrální příjem bude řešit dnešní nevyhovující situaci, kdy jsou pacienti dokonce i v kritickém stavu převáženi z pavilonu do pavilonu bez možnosti plné monitorace jejich stavu. Objemová urbanistická studie řeší umístění stavebního programu budoucího centrálního urgentního příjmu ve dvou variantách. Pro nový zdravotnický provoz centrálního příjmu je na území areálu zapotřebí nalézt volný prostor tak, aby nebyla poškozena celková dobová architektonická kompozice. První uvažovanou variantou je situovat provozy urgentního příjmu na půdorysu stávajícího pavilonu F1. Druhou uvažovanou variantou je dostavba nových pavilonů a doplnění kompozice stávajících pavilonů G1, G2, G4 a G5. Předcházející varianty doplňuje možnost demolice přístaveb u zadní, severní fasády dnešního pavilonu H a dostavba nového dvorního traktu, což umožní vymístit provozy kantýny z dnešního pavilonu C a vrátit zde původní společenské využití – např. přednáškový, kongresový a společenský sál.