Stavby

REKONSTRUKCE PAVILONU H, H1

 • Město / země

  PRAHA, CZ

 • Typ stavby

  zdravotní stavba

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  architekti:
  Ing. arch. Jan Žlábek, Ing. arch. Tomáš Lapka


  autorský tým:
  Ing. arch. Jan Žlábek, Ing. arch. Tomáš Lapka, Ing. Petr Zeman

   

 • Poskytnuté služby

  provozně dispoziční studie

 • Klient

  Thomayerova nemocnice v Praze 4, Krči

 • Základní údaje

  architektonicko - provozní studie, DSP, dokumentace pro výběr zhotovitele 2016, rekonstrukce dvou pavilonů nemocnice - stávající historický pavilon H a nový pavilon H1 pro účely zázemí a administrativy oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči

 • Popis

  Studie rekonstrukce pavilonu ověřuje kapacitní možnosti stávajícího historického objektu pavilonů H a H1 v areálu nemovité kulturní památky “Thomayerova nemocnice v Praze 4, Krči” pro potřeby dnešního zdravotnického provozu. Záměrem investora je  rekonstrukce  pavilonu H1 situovaného v sousedství historického pavilonu H pro účely zázemí a administrativy oddělení klinické mikrobiologie. Pro objekt koncipovaný jako dvoupodlažní modulární stavba je navržen flexibilní konstrukční systém, umožňujících v určitém časovém horizontu díky své variabilitě snadnou dispoziční změnu funkční náplně. Objekt může v budoucnu sloužit jako „rotační pavilon“, jeho rekonstrukce pomůže řešit problém umisťování jednotlivých oddělení Thomayerovy nemocnice v překlenovacím období mezi jednotlivými etapami uvažované revitalizace celého areálu. K obnově dnes technicky nevyhovujícího objektu je proto přistupováno ekonomicky a s důrazem na utilitární, architektonicky nekonfliktní výraz budovy, neutrální vůči ostatním objektům v památkově chráněnému areálu nemocnice. Rekonstruovaný objekt zachovává své původní objemové a plošné parametry – tzn. výšku atiky a půdorysný obrys.