Stavby

REKONSTRUKCE PAVILONU G1

 • Město / země

  PRAHA, CZ

 • Typ stavby

  zdravotní stavba

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  hlavní architekt:
  ing.arch. Jan Žlábek
  autorský tým:
  akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Milada Červenková,  ing.arch. Alena Řehová, ing.arch. Tomáš Lapka, ing.arch. Jan Žlábek

 • Poskytnuté služby

  provozně dispoziční studie

 • Klient

  Thomayerova nemocnice v Praze 4, Krči

 • Základní údaje

  provozně dispoziční studie 2016, ověření umístění zdravotnických provozů pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice, ambulance, urgentní příjem, JIP (9 lůžek), lůžkové stanice I., II., III., (celkem 96 lůžek) pracovny lékařů a vedení kliniky, obestavěný prostor cca 18.500m3, stávající objekt pavilonu G1 je součástí nemovité kulturní památky "Thomayerova nemocnice v Praze 4, Krči"

   

 • Popis

  Studie rekonstrukce pavilonu G1 ověřuje kapacitní možnosti stávajícího historického objektu v areálu nemovité kulturní památky “Thomayerova nemocnice v Praze 4, Krči” pro potřeby dnešního zdravotnického provozu Pneumologické kliniky 1. LF UK. Pneumologická klinika patří k největším vysoce specializovaným plicním pracovištím v České republice. Vznikla v r. 2003 sloučením pneumologických oddělení v Krči, Prosečnici a Plicní kliniky Veleslavín. Pacientům poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v celém spektru plicních chorob. Lze konstatovat, že studie rekonstrukce pavilonu G1 prokazuje, že v rekonstruovaném historickém pavilonu je možné umístit a provozovat zdravotnické zařízení Pneumologické kliniky 1. LF UK a to dokonce za předpokladu určitého zvýšení uživatelského komfortu pro pacienty a zaměstnance kliniky.