Stavby

LETOHRÁDEK A PARK PORTHEIMKA

 • Město / země

  Praha

 • Typ stavby

  kulturní instituce, park

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  autorský tým: akad.arch. Vladimír Kružík, ing.arch. Libor Krištůfek hlavní architekt: akad. arch. Vladimír Kružík hlavní inženýr: Jaromír Eret

 • Poskytnuté služby

  architektonická studie, DÚR

 • Klient

  Městská část Praha 5

 • Základní údaje

  projekt 2017; návrh revitalizace letohrádku nemovité kulturní památky Portheimka a přilehlého parku, plocha řešeného území cca 10.700m2

 • Popis

  Konečným záměrem rehabilitace celého území letohrádku a přilehlého parku je stanovení nových, vizuálně logických a čitelných hranic rozmezí nižší úrovně dřívější barokní zahrady s objektem letohrádku a zvýšené okolní blokové zástavby z 19. století. Dnešní plocha parku – dřívější barokní zahrady – bude výrazně zvětšena směrem k fasádě basiliky sv. Václava. Díky tomuto rozšíření bude odhaleno v celé své šířce zahradní průčelí letohrádku. V celém území se uvažuje o zklidnění automobilové dopravy. V souladu s tímto záměrem je návrh přemístit dnešní hlavní vstup do objektu letohrádku z odvráceného zahradního průčelí do nové polohy. V souladu s urbanistickými záměry výše zmíněné studie bude nový hlavní vstup orientovaný směrem na pěší promenádu v ulici Štefánikova. Zásahy v exteriéru vycházejí ze záměru zřídit nový hlavní vstup do objektu ze západní strany, tzn. z úrovně dnešní ulice Štefánikovy.