Stavby

Základní škola GABON

 • Město / země

  Gabon

 • Typ stavby

  školská stavba

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: Ing.arc. Matúš Kúdeľa, akad.arch. Vladimír Kružík hlavní architekt:  Ing.arch. Matúš Kúdeľa

 • Poskytnuté služby

  architektonická studie

 • Klient

  soukromý klient

 • Základní údaje

  studie 2017; objekt pavilonové základní školy, 5 tříd pro 30 dětí ve věku 6 - 15 let, 1 učebna v exteriéru vnitřního átria 2017

 • Popis

  Předmětem architektonické studie je vytvoření moderní, variabilní, modulové školy respektující lokální podmínky tropického klimatu. Důraz byl kladen na použití tradičních prvků lehce dostupných na místě - dřevo, keramika, kámen  v kombinaci s moderní ocelovou kontejnerovou konstrukcí. Základním koncepčním principem je vytvoření centrálního dvora, kolem kterého jsou uspořádány jednotlivé třídy, sborovny a technické a provozní zázemí školy. Koncept vychází z uspořádaní tradičního afrického obydlení. Každá třída je samostatný objekt tvořený konstrukcí z lodních kontejnerů. Cílem návrhu je variabilita a možnost budoucího rozšíření školy. Zastřešení je řešeno plechovou střechou uloženou na nosnících s dostatečně velkou provětrávanou mezerou (vysoké teploty) a dostatečným přesahem (déšť). Vnější opláštění je tvořeno dřevěnými prvky.