Stavby

URGENTNÍ PŘÍJEM VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

 • Město / země

  Praha, CZ

 • Typ stavby

  zdravotnické zařízení

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: akad arch. Vladimír Kružík, ing. arch. Jan Žlábek, ing. arch. Jan Radosta   hlavní inženýr: ing. Petr Zeman

 • Poskytnuté služby

  architektonická studie, DÚR, DSP, DPS

 • Klient

  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Základní údaje

  projekt 2017; nový čtyřpodlažní pavilon urgentního příjmu v historického areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; obestavěný objem 8.900m3; celková HPP 1.900m2; zastavěná plocha cca 600m2

 • Popis

  Nový pavilon urgentního příjmu je umístěn do středu volného prostoru mezi stávajícími pavilony A8 a A6 jako jednoduchý symetrický architektonický objem s dostatečným odstupem od obou jejich bočních fasád. Třípodlažní pavilon má podobu jednoduchého pravoúhlého kubusu s plochou střechou, jeho téměř čtvercový půdorys má poměr stran 1:1,15. Horizontálně je novostavba vizuálně rozdělena na dvě části. Jedná se o prosklený sokl, který nad sebou nese plný objem horních podlaží přesahujících prosklený sokl na jižní fasádě konzolou o hloubce cca 5m. Prosklený sokl je členěn výrazným vertikálním rastrem, V kontrastu ke spodní části - k prosklenému soklu novostavby - je jeho horní část pojednaná jako plný objem odlehčený pouze horizontálními pásy průběžných oken.