Stavby

RESTAURACE TISKÁRNA,

 • Město / země

  Praha, CZ

 • Typ stavby

  interiér restaurace

 • Novostavba / rekonstrukce

  rekonstrukce

 • Pozice na projektu

  autorský tým: ing. arch. Libor Krištůfek, ing. arch. Tomáš Lapka hlavní inženýr: ing. Petr Jileček

 • Poskytnuté služby

  architektonická studie, studie interiéru, DPS, autorské dozory při výstavbě

 • Klient

  Gooose s.r.o.

 • Základní údaje

  projekt 2017;  rekonstrukce interiérů domu v Jinřišské ulici pro  resauraci - gastropub

 • Popis

  Rekonstrukce se týká interiéru levého a pravého traktu 1.NP, lehké ocelové  celoprosklené vestavby ve dvoře a všech suterénních prostor. Odbytové plochy jsou rozděleny do pěti logických provozních subprostorů, které korespondují s konstrukční podstatou domu. Jednotlivé prostory jsou vestavbami hygienického zázemí předěleny do přehledných celků za účelem dosažení komornější atmosféry a různorodých nálad. Řešení interiéru v maximální možné míře ctí autenticitu budovy. Záměrem interiérového řešení je odhalovat a nechat sochařským způsobem vyznít konstrukční podstatu interiéru historické budovy. V interiéru bude použita omítka a bílá výmalba na stěnách i klenbách. Na podlaze bude převážně bílá keramická dlažba s černým klasicizujícím ornamentem. V místě dvorní vestavby bude použit vzor dřeva. V suterénu bude stávající smíšené zdivo valené klenby přetřeno bílou výmalbou, na podlaze bude umístěna kamenná dlažba.