Stavby

INTERNÍ PAVILON NEMOCNICE ŠTERNBERK

 • Město / země

  Šternberk, CZ

 • Typ stavby

  zdravotní stavba

 • Novostavba / rekonstrukce

  novostavba

 • Pozice na projektu

  autorský tým: akad. arch. Vladimír Kružík, ing. arch. Jan Žlábek, ing. arch. Alena Řehová, ing. arch. Milada Červenková, ing.arch. Tomáš Lapka hlavní architekt: akad. arch. Vladimír Kružík hlavní inženýr: ing. Petr Jileček

 • Poskytnuté služby

  architektonická studie, DÚR

 • Klient

  Středomoravská nemocniční a.s.

 • Základní údaje

  projekt 2016,  nový pětipodlažní pavilon interny a urgentního příjmu pacientů pro nemocnici ve Šternberku; spolu s novým pavilonem byly navrženy můstky spojující novostavbu se stávajícímipavilony nemocnice; zastavěný objem cca 18.100m3; dvě lůžková oddělení každé s kapacitou 26 lůžek, JIP s kapacitou 10 lůžek

 • Popis

  Jednoduchou minimalistickou kompozici nového pavilonu charakterizuje architektonické členění pravoúhlých stavební objemů - v horizontálním a vertikálním směru. Dominantním prvkem architektury pavilonu je podlouhlý hranol, který tvoří tři podlaží lůžkových oddělení a JIP. Jako podnož a sokl mu slouží suterén a přízemí, obě podlaží pojednaná v odlišující se barevnosti a materiálu. Stejně tak jako východní fasáda posledního, střešního ustupujícího podlaží.