top of page

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MERKURY

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Nový administrativní objekt navazuje svým objemovým řešením na městskou blokovou strukturu Holešovic. Hmotové členění objektu svou výškou zástavby zajišťuje okolní bytové zástavbě hlukovou bariéru vůči rušným silnicím, nízkým třípodlažním traktem Malá Plynární pak zajišťuje vizuálně-sociální propojení vnitrobloku s místní komunou. Vnitroblok je veřejně bezbariérově přístupný, kde v srdci budovy utváří multifunkční prostor - piazzettu, určenou pro shromažďování a pobyt lidí s vybaveností na úrovni parteru. Ve vztahu k proměnlivým výrazně proměnlivým výškám návazného terénu se stává epicentrem veřejného života právě piazzetta vnitrobloku, který navazuje na vnitřní lobby objektu a exteriérový průchod na okolní ulice tak, aby v území nevznikal neprůchozí, neproniknutelný městský blok. Průchodnost a veřejnou přístupnost parteru reflektuje celoprosklené obchodní přízemí (podřezávající hmotu bloku), jehož cílem je v území vytvořit živý parter s velkou škálou vstupů do různých obchodních jednotek. Handicap proměnlivých výšek terénu návazného na parter tak je povýšen na záměr s postupně řazenými a hierarchizovanými výškami interiéru. Architektura nové administrativní budovy se snaží respektovat genius loci této části Holešovic s jasnou průmyslovou minulostí, na kterou se odkazuje jasným a pravidelným průmyslovým členěním a velkými plochami zasklení.

bottom of page