top of page

BYTOVÝ DŮM POBŘEŽNÍ

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Celková rekonstrukce objektu je citlivě navržena tak, aby svým hmotovým a materiálovým řešením co nejvíce zapadla do kontextu místa. Uliční průčelí v přízemí je zceleno pravidelným rytmem výloh a fasádním předsazeným pásem určeným pro designově jednotné osazení názvů obchodů. V horních patrech se nacházejí bytové jednotky. Úpravy fasády a její dělení reflektují vnitřní využití domu, v maximální míře byly zachovány rovněž původní prvky jako například střešní římsy a podobně. Nově navržené centrální schodiště s výtahem propojuje všechna podlaží. Interiéry odkazují na původní využití domu jako sýpky. Kdekoli to bylo možné, byly zachovány původní konstrukce stropů z masivních dřevěných trámů. Tyto trámy budou využity v bytových prostorách jako přiznané konstrukce. Dřevo, které již nemohlo dále plnit nosnou funkci, se také opětovně uplatní v interiéru.

bottom of page