top of page

BYTOVÝ DŮM STRÁŽNÍ

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Nárožní bytový dům na Žižkově v Praze doplňuje a uzavírá stávající blokovou zástavbu této městské části. Tato novostavba zcela nahrazuje původní zastaralý objekt se stejnou funkcí a splňuje soudobé požadavky na bydlení. Nadzemní obytná podlaží domu jsou usazena na jednopodlažním objemu podzemního podlaží s parkováním a zázemím domu. Charakter fasády domu určuje nepravidelný rastr oken s venkovními stínícími okenicemi v kombinaci s vykonzolovanými balkony. Ustoupení posledního podlaží domu od fasády domu směrem do vnitrobloku vizuálně zmenšuje jeho objem a zároveň vytváří příjemnou terasu.

bottom of page