top of page

BYTOVÝ DŮM TROJA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Olgoj Chorchoj HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Návrh rozmístění a velikosti objemu jednotlivých částí objektu bytového domu navazuje na místní urbanismus a snaží se zapadnout do stávajícího systému staveb v lokalitě. Tři oddělené nadzemní části o různých výškách kopírujících reliéf terénu jsou propojeny v částečně zapuštěném podzemním podlaží s garážemi a technickým zázemím objektu. Mezi jednotlivými částmi bytového domu vznikají zahrady a také polosoukromý prostor společného parku. Stavba navazuje na materiálovou a barevnostní paletu okolní zástavby.

bottom of page