top of page

BYTOVÝ SOUBOR
ROKYTKA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Novostavba bytového domu objemově i tvarově navazuje na dříve realizovanou výstavbu podél břehu říčky Rokytky v pražských Vysočanech. Dvě věže s obdélníkovým půdorysem jsou bodově souměrné a vůči sobě dispozičně otočené o 180 stupňů. Přízemí je určeno pro komerční prostory, v ostatních patrech se nachází celkem 50 bytů. Dispozice jsou zejména u větších bytů řešeny s důrazem na oddělení veřejné a soukromé části. Materiálové a barevné řešení je střídmé a v souladu s jednoduchým hmotovým dělením objektu.

bottom of page