top of page

CO-WORK STUDIA
PRAŽÍRNY

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Demolované objekty okolo stávajícího komína uvolní prostor pro halovou restauraci se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Jednoduchá tradiční hmota se sedlovou střechou bude ve štítu směrem k dominantě území - komínu - zcela prosklená a umožní tak nejen maximální vizuální propojení s okolím, ale v letních měsíců se otevřením spodní části může zcela spojit interiér restaurace s venkovní zahrádkou. Dva stylizované komíny jsou architektonickým akcentem umístěným v ose hřebene střechy. Provozní zázemí restaurace a minipivovar jsou umístěny do suterénu, hlavní obslužná plocha restaurace se nachází v přízemí. Galerie ve druhém podlaží může být využívána jako salonek pro uzavřenou společnost.

bottom of page