top of page

ČSOB HHQ HRADEC KRÁLOVÉ

HRADEC KRÁLOVÉ, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Projektil architekti HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Skupina ČSOB v roce 2021 dokončila moderní a ekologicky šetrnou budovu v Hradci Králové. Nová regionální centrála vyrosla na nábřeží řeky Labe v rozvíjející se oblasti Aldis v sousedství hradeckého kongresového centra, budovy Filharmonie Hradce Králové a Muzea východních Čech. Nová budova je mimořádně ohleduplná k životnímu prostředí a je navržena v souladu s požadavky certifikátu LEED Platinum. Energie pro vytápění a chlazení budovy je získávána pomocí tepelných čerpadel ze systému až 180m hlubokých energetických vrtů. Rozsah vrtů je výjimečný a v Evropě jsou necelé dvě desítky srovnatelných projektů. Důležitým prvkem z hlediska udržitelnosti je rozsáhlá zelená střecha, která kromě relaxace zaměstnanců slouží k retenci dešťových srážek a jako prevence vzniku tepelných ostrovů ve městě. Objekt je vybaven automaticky otevíratelnými fasádními díly, které umožní přirozené provětrání budovy včetně automatického nočního předchlazování budovy v teplých měsících. Objekt má prosklené centrální atrium a také dvě boční atria zaručující dostatek přirozeného denního světla. Budova svým tvarem vytváří dvě vstupní piazzety, které aktivují městský parter lokality. Součástí projektu je také úprava parteru hlavní pěší ulice v návaznosti na nově vybudovanou pěší lávku přes řeku Labe. Budova banky je svou péčí o přilehlé veřejné prostory impulsem rozvoje výstavby a městského parteru v lokalitě.

bottom of page