top of page

DĚTSKÝ OSTROV

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Návrh revitalizace Dětského ostrova u pražského Smíchova navrací na ostrov veřejný prostor pro volnočasové rodinné a dětské aktivity, který byl zničen při povodních v roce 2012. Cílem je nejen provozní a funkční zpřehlednění ostrova, ale i flexibilita využití plochy do budoucna. Poměr dětských, rodinných, sportovních a jiných společenských aktivit se tak s ohledem na budoucí potřeby může změnit. Podél východního břehu ostrova je navržena nová pěší promenáda, která poskytne výhled na panorama novoměstského nábřeží s Národním divadlem a Vyšehradem. Fyzický kontakt s řekou je umocněn přisunutím nyní odsazeného zábradlí na kamennou nábřežní zeď či nově navrženým molem. Vzhledem k poloze v záplavovém území jsou na ostrov navrženy pouze jednoduché nezbytné stavby - prostor pod přístupovou rampou je využit pro veřejné WC a sklad mobilního vybavení, na rampu navazuje dynamicky vystupující objekt správce s občerstvením.

bottom of page