top of page

DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Dnem uvedení do provozu nové budovy plzeňského divadla začal mezi vedením divadla a autory návrhu novostavby dialog o její postupné adaptaci na nově vzniklé provozní požadavky. Výsledkem těchto úvah bylo například vybavení prostor tří podlaží vstupu a foyeru novým mobiliářem. Nedořešenou otázkou stále zůstává využití venkovního prostoru mezi divadelní a provozní budovou. V současné době prostor se zde nachází personální vstup do divadla, prázdná plocha je využívaná jako příležitostné parkoviště a venkovní prostor divadelní kavárny v přízemí divadelní budovy. Jako podnět k dalšímu uvažování slouží koncept návrhu úprav zpracovaný na základě konzultací s vedením divadla. Pomocí zastřešení mezer mezi spojovacími můstky a uzavřením čelní skleněnou stěnou se vstupy vznikne mezi dnešní divadelní a provozní budovou nový prostor divadla. Může být využíván jako rozšíření prostor dnešního foyeru a nový vstup do divadelního sálu, rozšíření prostor divadelní kavárny nebo místo pro výstavy a site-specific divadelní performance. Návrh zastřešení prostoru mezi divadelní a provozní budovy ovšem vyvolává řadu specifických provozních a technických problémů, které bude zapotřebí řešit v následujících stupních dokumentace návrhu.

bottom of page