top of page

RESIDENZE
PERNEROVA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Vložením střešní nástavby na stávající bytový dům v Pernerově ulici v pražském Karlíně vzniknou tři nové bytové jednotky a jedna ze stávajících se rozšíří. Architektonické i konstrukční řešení citlivě reaguje na stávající formu, zachovává barevnost a členění fasády i střešní krytiny. Upravený tvar mansardové střechy a zvýšená fasáda do vnitrobloku umožní osazení nových oken rozměrově korespondujících s okny stávajícími. Koncepce tak naplňuje záměr zvýšení plochy využitelné pro bydlení v centru města bez vlivu na okolní stavby a pozemky.

bottom of page