top of page

FNKV PAVILON D
GYNEKOLOGIE

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Historický objekt Gynekologicko-Porodnické kliniky z roku 1910 je součástí areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Celkovou modernizací jeho vnitřních prostor se provoz přizpůsobí soudobým požadavkům pacientů a zdravotnického personálu. Součástí projektu je i řešení tří operačních sálů. Navrhované stavební úpravy vnitřních prostorů pavilonu se nedotknou funkčního architektonického řešení objektu, vnější vzhled zůstane téměř nezměněn. Postup realizace je navržen tak, aby byl umožněn souběžný částečný provoz kliniky.

bottom of page