top of page

FNM LÁVKA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Zastřešovaná lávka je jednou z hlavních přístupových komunikací pro pěší do hlavní části pro dospělé Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Zastřešení vstupní lávky řeší funkční potřebu ochrany před deštěm přístupové cesty do nemocničního pavilonu. Objekt využívá stávajících konstrukcí lávky, které obohacuje o zastřešení úrovně přístupu v úrovni 1.NP. Svým architektonickým výrazem jasně identifikuje vstup a vytváří důstojné vstupní předpolí objektu. Horizontální pojetí překrývajících se hmot vypovídá o funkci lávky jako komunikačního prvku mezi vstupním předprostorem a objektem. V materiálech pracujeme s motivy navození pocitu čistoty (lomená bílá barva) a domova (užití dřevěné struktury v teplém odstínu).

bottom of page