top of page

FNM PAVILON E POLIKLINIKA

PRAHA, 

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Rekonstrukce a přístavba budovy E - Dětské polikliniky při Fakultní nemocnici v Motole nemění provozní náplň objektu, přináší však prostory v maximální míře univerzální, aby bylo možné v budoucnu snadno reagovat na měnící se požadavky provozu. Architektonické řešení vychází z celkové koncepce rekonstrukce DFN Motol a podřizuje se jí jak ve vnějším výrazu, tak v architektonickém pojetí interiéru. Fasádu v havarijním stavu bylo nutné radikálně rekonstruovat a původní těžká skleněná mozaika tak byla nahrazena lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových kazet.

bottom of page