top of page

FNM PAVILON PATOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Navrhovaný pavilon Patologie, Mikrobiologie a Epidemiologie se nachází v areálu pražské Fakultní nemocnice v Motole a je osazen na stávající infrastrukturu areálových nadzemních i podzemních komunikací a kolektorů. Ucelená hmota obdélníkového půdorysu s přistavěnou komunikační vertikálou je zasazena do svažitého terénu a výškově ladí s okolní zástavbou. Prosklené okenní pásy přivádějí denní světlo dovnitř dispozice, je však možné jej odstínit vnějšími žaluziemi. Výběr materiálů a barev je veden důrazem na uživatelskou pohodu, trvanlivost a snadnou údržbu. Architektonické zpracování interiérového návrhu rozlučkové a výstavní místnosti respektuje charakter místa.

bottom of page