top of page

INOVAČNÍ CENTRUM PRAŽÍRNY VČELA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Areál se rozkládá v pražských Vysočanech na více než dvou hektarech pozemku. Komplexní rehabilitace a revitalizace tohoto území dává podnět ke vzniku dvěma urbanistickým prostorům - každý s vlastními urbanistickými charakteristikami a kvalitami. Jedním z těchto území je areál "Včela", druhým "Pražírny". Cílem je, aby obě části areálu nezůstaly izolované jedna od druhé. Synergický efekt násobení jejich specifických kvalit podpoří objekt nově navrženého pěšího spojovacího můstku. Nový pěší můstek bude procházet napříč celým územím od severu, od vstupní pasáže při ulici K Žižkovu až k jeho spodnímu jižnímu okraji, kde navazuje na stávající pěší lávku a je ukončen pobytovými schodišti s výhledem na protilehlý svah Vysočan a Proseku. K efektivnějšímu fungování areálu „Včela“ přispívá nahrazení části plochy pro administrativu ubytováním. Areál "Včela" je budován jako polyfunkční inovační centrum, co-workingový inkubátor generující synergický efekt spojení práce a bydlení v jedné lokalitě. Novostavba objektu A, jejíž parter dále slouží komerčním účelům, bude změněna na co-livingové centrum – ubytovací zařízení pro zaměstnance a uživatele produkční části „Včely“. Referencí pro areál „Včela“ je např. největší evropské co-workingové centrum STATION F ve Francii, v Paříži. Také zde je vysoká efektivita fungování start-upového centra dosažena využitím synergie spojení bydlení + práce + relax v jednom polyfunkčním areálu.

bottom of page