top of page

Dialýza B-BRAUN

Třinec, 2023

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie interiéru nově vznikajícího pavilonu dialyzačního střediska v Třinci.

bottom of page