top of page

LARISHOVA VILA

PARDUBICE, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Lukáš Hudák HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Projekt rehabilitace objektu kulturní nemovité památky Larischova vila v Pardubičkách vytváří prostor pro expozice připomínající celou pohnutou historii této vily, zejména s tematikou českého národního odboje. Hlavním cílem transformace je co nejvíce ochránit zachovalé architektonicky hodnotné prvky, nedochované či poškozené prvky jsou navrženy jako repliky. Nutné úpravy interiérů vycházející ze změny funkční náplně, například technické a hygienické zázemí či ubytování, jsou situovány do méně exponovaných a méně hodnotných částí objektu.

bottom of page