top of page

NEMOCNICE JIČÍN - LÉKÁRNA

JIČÍN, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Oblý objekt vrátnice s lékárnou tvoří výrazově nový prvek zasazený do původní zdi na hranici pozemku a zdůrazňuje hlavní vstup do areálu Oblastní nemocnice Jičín. Hmotové řešení respektuje provozní požadavky lékárny obsluhující jak nemocnici, tak veřejnost, a do okolí se začleňuje propsáním materiálu a geometrie původního oplocení na uliční fasádě. Tři kruhové světlíky hmotově vystupují nad rovinu pultové střechy, jejíž sklon kopírují, a přivádějí denní světlo do prostoru lékárny. Součástí projektu je také úprava vstupů, vjezdů a rekonstrukce oplocení.

bottom of page