top of page

NEMOCNICE RYCHNOV

RYCHNOV

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Studie komplexního prostorového rozmístění provozů nemocnice v Rychnově nad Kněžnou předkládá jasnou koncepci rozvoje akutního příjmu chirurgických oborů, ARO, operačního traktu, chirurgických jednotek intenzivní péče a navazujícího lůžkového fondu, podle které se může nakládat s provozy a pavilony podle uceleného programu. Nemůže tak dojít k nekoncepční výstavbě, která by v budoucnu bránila dalšímu rozvoji nemocnice. Rekonstrukce hlavních pavilónů bez ohledu na koncepci by byla dražší než nová výstavba a mohla by znamenat i zbytečně vynaložené prostředky. Základní potřeba nemocnice je vybudování akutního příjmu, který by v sobě zahrnoval všechny složky léčebné i zobrazovací na jednom místě. Lepší ekonomiku provozu i ušetření pracovních sil zajistí návrh nových operačních sálů s ARO a JIP nad centrálním příjmem. Zdravotnická koncepce a kapacita ambulancí a lůžkového fondu je jasně určena její spádovostí pod Oblastní nemocnici Náchod, vyvíjí se ale nároky na zázemí a standard péče. Pro splnění těchto požadavků a zajištění dostatečných prostorů jsou ve studii navrženy dostavby a nové objekty.

bottom of page