top of page

NEMOCNICE ŠTENBERK INTERNA

ŠTENBERK

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Z urbanistického hlediska je pro šternberský nemocniční areál nejvíce charakteristická symetrická osová kompozice hlavního vstupu. Realizovaný záměr kompoziční osy hlavního vstupu urbanisticky a architektonicky definoval areál tehdejší nové městské nemocnice a zůstává jeho hlavní charakteristikou dodnes. Novostavba je proto umístěna tak, aby původní urbanistickou kompozici nenarušovala. Nový interní pavilon má čtyři nadzemní podlaží a jeden suterén. Díky terénní konfiguraci lokality je suterén objektu přístupný ze zapuštěného zásobovacího dvora situovaného podél jeho západní fasády. Jednoduchou minimalistickou kompozici nového pavilonu charakterizuje architektonické členění pravoúhlých stavebních objemů - v horizontálním a vertikálním směru. Dominantním prvkem architektury pavilonu je podlouhlý hranol, který tvoří tři podlaží lůžkových oddělení a JIP. Jako podnož a sokl mu slouží suterén a přízemí, obě podlaží pojednaná v odlišující se barevnosti a materiálu, stejně jako východní fasáda posledního, střešního, ustupujícího podlaží.

bottom of page