top of page

POLYFUNKČNÍ DŮM PAŘÍŽSKÁ

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Zadáním projektu je nalezení efektivního architektonické řešení, které využije maximálně potenciál a limitovanou kapacitu lokality a současně bude respektovat její urbanistický a architektonický charakter. Dům je řešen jako polyfunkční a spojuje v sobě funkce jako jsou obchod, administrativa a bydlení. Dnešnímu městskému bloku ohraničenému ulicemi Pařížská, 17. listopadu, Pobřežní a Bílkova navrací soudobými architektonickými prostředky dnes ztracenou prostorovou, objemovou a stylovou jednotu, obnovuje charakter parteru a fasád typický pro okolní sousedící domy. Cílem je návrat ke všemu tomu, co činí již po léta Pařížskou synonymem exkluzivity, prestiže a luxusu. Její příslušnost mezi nejvýstavnější evropské třídy bude potvrzovat úroveň řemeslného zpracování a výběr materiálů použitých na fasádách a v interiéru domu.

bottom of page