top of page

POLYFUNKČNÍ DŮM KOLLÁROVA 

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Nově navržený dvorní objekt Polyfunkční dům Kollárova se rozkládá pouze na plochách, které již v historii byly zastavěny a svým architektonickým pojetím se snaží co nejvíce přiblížit drobnějšímu rázu stávající zástavby v okolí. Kompozice tří samostatných objemů o různých výškách je spojena zastřešenou venkovní pasáží, na fasádách se střídají materiály obvyklé v lokalitě. Realizace tohoto projektu umožní pěší propojení vnitrobloku směrem do ulice Kollárova, součástí projektu je i návrh sadových úprav pro revitalizaci stávající úpravy vnitrobloku.

bottom of page