top of page

REZIDENCE
NA KARMELI

MLADÁ BOLESLAV, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Objekt bytového domu na částečně zapuštěné podnoži doplňuje ve dvou sekcích blokovou strukturu stávající rezidentní zástavby. Samostatně stojící třetí kubická sekce ve vnitrobloku je připomínkou tradičních viladomů v zahradě. Podnož domu spojující všechny tři sekce obsahuje podzemní garáže a technické zázemí, střecha této podnože je řešena jako zelená s terasami a předzahrádkami bytových jednotek. Hmota domu v posledním patře ustupuje z hlavní roviny uliční i vnitroblokové fasády a je spolu se šikmou střechou obložena falcovaným plechem. Stejný materiál se pak propisuje i do hmotově ustoupených částí jinak omítnutého domu.

bottom of page