top of page

RESTAURACE JINDŘIŠSKÁ

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Hlavním záměrem rekonstrukce restaurace Tiskárna v Jindřišské ulici v Praze bylo maximálně zpřístupnit parter domu tak, aby jednotlivé podprostory byly mezi sebou vzájemně průchozí bez nutnosti přechodu přes nekrytý dvůr. Vznikly tak provozně výhodnější prostory - odbytové plochy jsou rozděleny do logických provozních subprostorů, které korespondují s členěním domu na trakty. Vestavbami hygienického zázemí jsou prostory předěleny do přehledných celků za účelem snazší orientace a komornější atmosféry s možnosti vytvoření různorodých nálad. Cílem byla absolutní minimalizace zásahu do nosných zdí. Záměrem interiérového řešení bylo odhalovat a nechat sochařským způsobem vyznít konstrukční podstatu interiéru historické budovy (valené klenby, pasy). V maximální možné míře tak řešení ctí autenticitu budovy – dispozice restaurace respektuje hlavní dispoziční celky budovy, ve všech klenutých prostorech je klenba zachována a zapojena do výtvarného řešení interiéru, dvorní vestavba respektuje pavlačový charakter dvora – je celoprosklená na nezávislé ocelové konstrukci, střecha je odsazena od hrany pavlačí, ocelová konstrukce vestavby je nezávislá na obvodových nosných stěnách..

bottom of page