top of page

RETAIL PRAŽÍRNY

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Areál se rozkládá v pražských Vysočanech na více než dvou hektarech pozemku. Komplexní rehabilitace a revitalizace tohoto území dává podnět ke vzniku dvěma urbanistickým prostorům - každý s vlastními urbanistickými charakteristikami a kvalitami. Jedním z těchto území je areál "Včela", druhým "Pražírny". Cílem je, aby obě části areálu nezůstaly izolované jedna od druhé. Synergický efekt násobení jejich specifických kvalit podpoří objekt nově navrženého pěšího spojovacího můstku. Nový pěší můstek bude procházet napříč celým územím od severu, od vstupní pasáže při ulici K Žižkovu až k jeho spodnímu jižnímu okraji, kde navazuje na stávající pěší lávku a je ukončen pobytovými schodišti s výhledem na protilehlý svah Vysočan a Proseku.

bottom of page