top of page

REVITALIZACE AREÁLU KAZETO

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Návrh vychází z prostorových a kompozičních dispozic sousedního areálu PRAŽÍRNY, které jsou sledovány podlouhlým nepravidelným kosodélníkovým půdorysem objektu KAZETO. Název odkazuje k dřívějšímu využití areálu podnikem Kazeto Přerov, jehož pozůstatky budou v rámci výstavby odstraněny. Kompozice dvou nově navržených nezávisle fungujících obytných věží spojených podnoží obsahující podzemní garáže pohledově dotváří a uzavírá prostor mezi objekty sousedního areálu PRAŽÍREN. Celkově je v objektu navrženo 98 bytových jednotek, v horních podlažích v luxusním standardu s rozlehlými terasami.

bottom of page