top of page

FNM SIMULAČNÍ CENTRUM

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Studie interiéru pro simulační centrum motolské nemocnice.

bottom of page