top of page

TH PAVILON H

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonicka studie, dur,dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Původně technicky nevyhovující objekt H1 vyžadoval vnitřní stavební úpravy a celkovou rekonstrukci obvodového pláště. Primární využití je nyní pro účely zázemí a administrativy oddělení klinické mikrobiologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 - Krči. Navržený flexibilní modulární konstrukční systém umožňuje snadnou dispoziční změnu či výměnu funkční náplně, je proto vhodný i jako "rotační pavilon", který pomůže řešit problém umisťování jednotlivých oddělení Thomayerovy nemocnice v překlenovacím období mezi jednotlivými etapami uvažované revitalizace celého areálu. K obnově je proto přistupováno ekonomicky a s důrazem na utilitární, architektonicky nekonfliktní výraz budovy, neutrální vůči ostatním objektům v památkově chráněnému areálu nemocnice.

bottom of page