top of page

THOMAYEROVA NEMOCNICE PAVILON G1

PRAHA,

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Studie rekonstrukce pavilonu G1 ověřuje kapacitní možnosti stávajícího historického objektu v areálu nemovité kulturní památky “Thomayerova nemocnic e v Praze 4, Krči ” pro potřeby dnešního zdravotnického provozu Pneumologické kliniky 1. LF UK . Tato klinika patří k největším vysoce specializovaným plicním pracovištím v České republice. Pavilon G1 tvoří společně se zrcadlově symetrickým pavilonem G2 a centrálně umístěnými pavilony G4 a G5 jednotnou architektonickou kompozici. Stavební úpravy zahrnují obnovu obvodového pláště a střechy, výstavbu nového hlavního vstupu a úpravy okolního terénu, demolici stávající střešní nástavby a výstavbu nové, rekonstrukci a repasi umělecko-řemeslných prvků a také kompletní úpravu vnitřních dispozic.

bottom of page