top of page

THOMAYEROVA NEMOCNICE LABORATOŘE MIKROBIOLOGIE

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Objekt pavilonu H, který je součástí komplexu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, je tvořen hlavní třípatrovou budovou obdélníkového tvaru a dvěma dvoupatrovými křídly, která jsou s hlavním objektem propojena jednopodlažními krčky. Využití pavilonu je různorodé, jsou zde soustředěny provozy neléčebného charakteru – patologie, mikrobiologie, biochemie, lékárna. Projekt rekonstrukce řeší dva dílčí úkoly, a to především celkovou rekonstrukci oddělení mikrobiologie tak, aby tento provoz splňoval nejmodernější požadavky současné medicíny. Druhým úkolem projektu je rekonstrukce fasády levého křídla, včetně zateplení objektu západního křídla a spojovacího krčku.

bottom of page