top of page

VFN URGENTNÍ PŘÍJEM 

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Třípodlažní kubus nového pavilonu urgentního příjmu VFN v Praze je usazen do pravoúhlého rastru stávající historické zástavby. Zasazení proskleného soklu do terénu překonává jeho výškový rozdíl, plný objem nadzemních podlaží je nad soklem překonzolován a kryje tak vstupní prostor pro vysokoprahový příjem v 1.PP. Nové ocelové schodiště s výtahem nahrazuje původní centrální venkovní schodiště a je situováno ve stopě budoucí uvažované hlavní pěší komunikace spojující obě úrovně areálu. Materiálové řešení fasád kombinuje světlou omítku a průsvitné profilované skleněné panely.

bottom of page