top of page

VILA VIZERKA

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Obnovená usedlost Vizerka ctí přírodní krajinný ráz údolí Tiché Šárky a historické urbanistické řešení staveb v lokalitě. Její architektonická koncepce soudobými prostředky interpretuje a abstrahuje tradiční rostlou stavbu, rozčleněnou do více objemů. Materiálové řešení se váže na okolní přírodní scenérii, citlivě zvolené konstrukční řešení umožňuje osazení všech prvků bez použití těžké techniky. Při zachování maximálního souznění s okolím a historií objekt splňuje soudobé standardy trvalého celoročního příměstského bydlení pro jednu rodinu a správce objektu.

bottom of page