top of page

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY

ŘÍČANY, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Horizontální proporce objemu novostavby uzavírají dnes nehotový prostor Komenského náměstí ve středočeských Říčanech. Protikladem k transparentnímu, směrem do veřejného prostoru otevírajícímu se vstupnímu podlaží je hmota šesti kubusů „hnízd“ výukového programu školy a sportovní haly. Vstupní podlaží nabízí pohled dovnitř i ven – do náměstí a na jih, do otevřené krajiny. Naopak učebny a kabinety každého „hnízda“ se seskupují okolo vlastního shora osvětleného vnitřního átria relaxačního a setkávacího prostoru. Záměrem autorů návrhu je, aby svým architektonickým měřítkem budova vytvořila přirozený přechod mezi dvěma odlišnými typy zástavby náměstí – mezi čtyřpodlažními řadovými obytnými domy tvořícími jeho jižní fasádu a solitérními vilami na protilehlém jižním svahu.

bottom of page