top of page

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORF

JINONICE, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps, ad AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Pavilon pro druhý stupeň ZŠ Waldorfská tvoři společně s přilehlou zahradou materiálovou a tvarovou kompozici. Celistvá kvádrová hmota se sedlovou střechou je z jedné strany zapuštěna do svažitého terénu, z učeben je možno vystoupit na terasu. Vstupní štítová fasáda je v přízemí ustoupená a vytváří tak krytou část navazující na prostor setkávání okolo vzrostlého stromu. Učebny jsou vnímány jako nosné prostory pro vzdělávání a chodba jako prostor pro prezentace, v patře nad hlavním vstupem je umístěn multifunkční sál.

bottom of page